Viltspår

Eftersom vi gärna går i skogen, föll det sig naturligt att träna och tävla viltspår. Det visade sig snabbt att Jindra har mycket motor och en utmärkt spår nos!

RESULTAT

2006 har vi inte gått några tävlingsviltspår, utan kommer igen 2007.

Sammanfattning av 2005

Jindra blev godkänd i Anlagstestet i maj,
Viltspårchampion i augusti,
7:a på SRRS Viltspårs SM i Alfta i augusti och
6:a på SRRS vitspårlista för hela 2005! (Endast de 20 bästa redovisas)

Öppen klass, rörligt prov
Den: 18/10-05 kl. 11.00
Domare: Helena Sjöström, Ökna
Klubb: SBuk N-Ö
Väder: Växlande molnighet, vindstilla
Temp: 12 grader
Terräng: Skog, berg, stenrösen, mossa
Spårtid: 14 min
Poäng: 42
Pris: I
Provförlopp:

Öppen klass, rörligt prov
Den: 15/10-05 kl.9.00
Domare: Birgitta Lanek, Brottby
Klubb: Vorstehklubben
Väder: Mycket blåsigt, några plusgrader, torrt
Terräng: Blandskog, hästbana, kuperat
Spårtid: 31 min
Poäng: Summa 12
Pris: 0
Provförlopp: Tiken verkar fördagen tämligen ointresserad av sin uppgift. Kräver mycket stöd avsin förare. Arbetar i ett utmärkttempo men osäkert. Behöver mer än två ingripanden av domaren och kan därför inte godkännas.

Öppen klass, rörligt prov
Den: 27/9
Domare: Helena Sjöström, Ökna
Klubb: SBuk N-Ö
Väder: soligt, varmt
Terräng: Blandskog, berg, mossa
Spårtid: 14 min
Poäng: 32
Pris: I
Provförlopp: En tik som ger ett ngt okoncentrerat intryck. Matte bör lita mer på sin hund, men det kommer med mer träning. Utmärkt tempo!
Lycka till i fortsättningen!

SRRS Nedre Norras SM
Öppen klass, ordinarie prov
Den: 20/8-05 kl 11.30
Domare: Eskil Persson
Klubb: Gävleborgs Älghundsklubb
Väder: Soligt å varmt
Temp:
Terräng: Barrskog
Spårtid: 14 min
Poäng: Summa 35
Pris: I
Provförlopp: Domaren tyckte, att hon verkade lite ·spårtrött· och gick för sakta. Föreslog att vi skulle göra ett uppehåll i spårandet för att återfå lusten.

Öppen klass, rörligt prov
Den: 15/8-05 kl 10.00
Domare: Björn Almberg
Klubb: Stockholms dreverklubb
Väder: Regn under natten Temp: +16 grader
Terräng: Barrskog
Spårtid: 31 min
Poäng: Summa 35
Pris: I, Och därmed S VCh!!
Provförlopp: Tiken tar an spåret ngt. tveksamt tar sig fram till V1 klarar V1 utan tvekan, Str.2 går bra med lågt tempo V2 med återgång, avhopp och ringar stort, tar an spåret klarar bloduppehåll på raksträckan klarar V3 med en liten ring. Går Str4. med kryssande arb.sätt. Klarar V4 med avhopp med två ringningar går sedan Str5 lika kryssande med ngt. stöd av föraren. Klarar skottfasthet bra. Finner spårslut utan tvekan.

Öppen klass, rörligt prov
Den: 29/7-05 kl 10.00
Domare: Leif Henriksson
Klubb: Stockholms dreverklubb
Väder: Medel vind
Temp: +16 grader
Terräng: Barr, löv-skog, öppen mark och i kuperad terräng
Spårtid: 19 min
Pris: I HP
Provförlopp: Tiken började mycket spårnoga, gick mycket lugnt klarade vinklar, blodavbrott och återgång helt perfekt. Skottfast. En mycket duktig spårhund.

Öppen klass, rörligt prov
Den: 11/7-05 kl 10.00
Domare: Leif Henriksson
Klubb: Stockholms dreverklubb
Väder: Hård vind, molnigt
Temp: +22 grader
Terräng: Barr, löv-skog och i kuperad terräng
Spårtid: 19 min
Pris: I
Provförlopp: Tiken startade bra klarade v1. På sträcka 2 och 3 viltslag återfördes båda gångerna av föraren, i övrigt klarades vinklar återgång och bloduppehåll mycket bra. Skottfast.

Anlagsprov GODKÄNT
Den: 31/5-05 kl 10.00
Domare: Leif Henriksson
Klubb: Stockholms dreverklubb
Väder: Hård vind, molnigt
Temp: +10 grader
Terräng: Barr, löv-skog, mossmark och i kuperad terräng
Spårtid: 18 min
Provförlopp: Tiken startade mycket bra gick väldigt spårnoga hela spåret utan någon anmärkning