MH Rex Ventors Jindra 21/3-04

Foton från MH:t

Mentalbeskrivare: Juhani Lamminen Genomförd MH: JA
Basta 2006-05-14 Godkänt skott: JA
MOMENT
1 2 3 4 5
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt utan att besvara Drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer inte med trots flera försök att locka.
Alt. provas inte i detta moment
Följer med motvilligt Följer med, men är inte engagerad i testledaren Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar med morrning och/eller bitförsök Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren Accepterar hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a. LEK 1
Leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt
2b. LEK 1
Gripande
Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c. LEK 1
Dragkamp
Griper inte Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot Giper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. tuggar Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper

3a. JAKT
Förföljande
(1:a start)

Startar inte Startar, men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande
(1:a start)

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek

3a. JAKT
Förföljande
(2:a start)

Startar inte Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

3b. JAKT
Gripande
(2:a start)

Nonchalerar föremålet. Alt. springer ej fram. Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. oro under hela momentet.

5a. AVST.LEK
Intresse

Engageras inte av figuranten Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg, upprepade startförsök

5b. AVST.LEK
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del Visar flera hotbetenden under momentets första del Visar flera hotbeteenden, under momentets första och andra del

5c. AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten Går fram när figuranten är aktiv på linjen Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d. AVST.LEK
Leklust
Visar inget intresse Leker inte, men visar intresse Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e. AVST.LEK
Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot pasiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a.ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter

6b.ÖVERRASKN:
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid Visar flera hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner. Alt. går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp

6d.ÖVERRASKN:
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxlng vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen, minskat utslag vid 2:a passagen Båge el tempoväxl. vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädlsa eller ökad rädsla efter samtliga passager

6e.ÖVERRASKN.
Kvarstående
intresse

Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst 2 tillfällen Biter i eller leker med overallen. Intresset minskar efterhand Biter i eller leker med overallen vid 2 eller flera passager

7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter

7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet Går fram till skramlet utan hjälp

7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående
rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående
intresse

Visar inget intresse Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid ett tillfälle
Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen Biter i eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand Biter eller leker med skramlet vid två eller fler passager

8a. SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden Visar enstaka hotbeteenden Visar fler hotbeteenden under längre tid Visar fler hotbeteenden och någon attack Visar hotbeteenden och flera attacker

8b. SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse. Alt. engagerar sig inte Tittar mot spöken då och då Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. Halva sträckan båda spökena. Alt. Ett spöke hela sträckan Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Korta avbrott Kontroller och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

8c. SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr

8d. SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Alt. går inte fram i tid Går fram till fig. när föraren talar med fig. och lockar på hunden Går fram till fig. när föraren står bredvid Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet Går fram till fig utan hjälp

8e. SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte fram i tid Accepterar kontakten från fig utan att besvara den. Besvarar kontakten från figuranten Tar själv kontakt med figuranten Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla

9a. LEK 2
Leklust

Leker inte Leker inte, men visar intresse Startar långsamt, blir aktiv, leker Startar snabbt, leker aktivt Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

9b. LEK 2
Gripande

Griper inte Griper inte, nosar bara på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet i farten

10. SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet därefter oberörd Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet Avbryter lek eller passivitet, låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott