Foton 2006

R V Karebo "Emilo" och Jindra är ute
på promenad vid Vallentunasjön