Foton 2006

Jindra med delar av familjen
vid Borgs backar i Skåne.