Foton 2005

Risto och Jindra i Ålands skärgård. Sept 2005.